Privacy

Dit is het privacybeleid van Goe beestig BV. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen, hoe we de gegevens verkrijgen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. De informatie die we over u verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorg en beveiliging behandeld. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens en verwerkingsdoeleinden

Door gebruik te maken van onze diensten laat u bepaalde informatie bij ons achter. Dit kan betrekking hebben op gegevens zoals naam- en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Goe beestig BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Goe beestig BV hiertoe verplicht is op grond van de wet of regelgeving.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden op uw computer niet beschadigen. Door het gebruik van cookies kan worden gegarandeerd dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren bij het bezoeken van onze website. Zo gebruikt Goe beestig BV cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelwagen heeft. De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet worden geaccepteerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt.

Cookies worden gebruikt voor advertentiepersonalisatie. Google zal uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u toestemming geeft op onze site. Raadpleeg Google Privacy https://policies.google.com/privacy voor meer informatie.

Social media-knoppen

Social media-knoppen zijn op de website opgenomen. De beheerders van deze diensten verzamelen uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijnen

Goe beestig BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of vervolgens verwerkt.

Beveiliging

Goe beestig BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via hyperlinks met deze website zijn verbonden. Goe beestig BV kan niet garanderen dat derden uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier zullen behandelen.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt een verzoek indienen voor toegang tot uw gegevens of om uw gegevens te wijzigen als deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. U kunt ons ook informeren als u geen contact wilt worden opgenomen met informatie over onze producten en diensten. In alle gevallen kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of het volgende adres gebruiken:

Goe beestig, Steenweg op Zevendonk 13D, 2300 Turnhout

Wijzigingen

Goe beestig BV blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Hierdoor is het mogelijk dat dit privacybeleid van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Goe beestig BV adviseert u dan ook om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Vragen
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op met Goe beestig BV door een e-mail te sturen naar [email protected]